Kan iemand anders ook delen van de vragenlijst invullen?

Ja, dat kan. De hoofdgevisiteerde kan medegevisiteerden uitnodigen om bepaalde hoofdstukken van een vragenlijst in te vullen door middel van de knop ‘Verzoek tot invullen’ in het overzicht met vragenlijsten. Deze mogelijkheid geldt voor de vragenlijst ‘Kerngegevens’, de zelfevaluatievragenlijst en de vragenlijst ‘Gecontracteerde certificerende instelling’. Per hoofdstuk kan één medegevisiteerde worden uitgenodigd.