Hoe wordt mijn privacy beschermd?

De eerste vraag in de vragenlijst is een toestemmingsvraag. Daarin wordt gevraagd of u toestemming geeft om de antwoorden op te slaan in Renine en op die manier te delen met het dialysecentrum, zodat de antwoorden met een arts/verpleegkundige besproken kunnen worden. Als u geen toestemming geeft, kan de vragenlijst niet ingevuld worden.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen:

  • de website waar de vragenlijst ingevuld wordt is beveiligd;
  • nergens in het vragenlijstsysteem is te herleiden welke patiënt het betreft;
  • als u uw e-mailadres invult, wordt deze na het versturen van het antwoordoverzicht direct weer verwijderd;
  • u krijgt een unieke inlogcode. Via deze code weet Nefrovisie welk Reninenummer hoort bij de ingevulde vragenlijst.  Op deze manier kunnen artsen en verpleegkundigen de resultaten inzien.