Hoe wordt de privacy van de patiënt beschermd?

De eerste vraag in de vragenlijst is een toestemmingsvraag.  Daarin wordt gevraagd of de patiënt toestemming geeft om de antwoorden op te slaan in Renine en op die manier te delen met het dialysecentrum, zodat de antwoorden met een arts/verpleegkundige besproken kunnen worden. Als een patiënt geen toestemming geeft, kan de vragenlijst niet ingevuld worden.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen:

  • de website waar de vragenlijst ingevuld wordt is beveiligd;
  • nergens in het vragenlijstsysteem is te herleiden welke patiënt het betreft;
  • als de patiënt zijn/haar e-mailadres invult, wordt deze na het versturen van het antwoordoverzicht direct weer verwijderd;
  • elke patiënt krijgt een unieke inlogcode. Via deze code weet Nefrovisie welk Reninenummer hoort bij de ingevulde vragenlijst.  Op deze manier kunnen artsen en verpleegkundigen via de centrumportal de resultaten inzien.