Hoe werkt de jaarcontrole?

De jaarcontrole bestaat uit de volgende onderdelen, die per tabblad zichtbaar zijn gemaakt:

 1. Volume op 31-12 van het voorgaande jaar;
 2. Instroom in het voorgaande jaar;
 3. Preëmptieve transplantaties verwezen vanuit uw centrum in het voorgaande jaar;
 4. Niet-preëmptieve transplantaties verwezen vanuit uw centrum in het voorgaande jaar;
 5. Overleden patiënten in het voorgaande jaar;
 6. Patiënten bij wie de behandeling is beëindigd in het voorgaande jaar;
 7. Patiënten met diagnose COVID-19 in het voorgaande jaar;
 8. Missende gegevens;
 9. Patiënten die geen toestemming hebben gegeven;
 10. Akkoord jaarcontrole.

Voor de onderdelen 1 tot en met 7 geldt het volgende:

 • Het is van belang dat u de onderdelen goed nakijkt om onder- en overregistratie te voorkomen;
 • U geeft d.m.v. een vinkje per patiënt aan of het klopt dat de patiënt op de lijst van dat onderdeel staat;
 • U controleert of het aantal patiënten per therapie en het totale aantal bovenaan de patiëntlijst klopt. U kunt hier ook in één keer alle patiënten accorderen d.m.v. het vinkje ‘accordeer alles’;
 • U kunt op simpele wijze ontbrekende patiënten toevoegen, centrumwisselingen en therapiewisselingen doorvoeren en evt. overlijden registreren. Voor de jaarcontrole kiest u de therapieën, welke worden geregistreerd per 1-1-2017. N.B.: Passieve centrum-HD en actieve centrum-HD worden in de rapportages gerekend bij centrum-HD en hoeven niet aangepast te worden. Indien het nachtdialyse betreft dient u dit wel aan te passen (nachtelijke centrum-HD en nachtelijke thuis-HD);
 • Indien u wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren (zoals bijv. het verwijderen van patiënten of het wijzigen van mutaties ingevoerd door een ander centrum) dan kunt u contact op te nemen met Nefrovisie. N.B.: bij e-mailcontact graag communiceren met Reninenummers;
 • Controle van patiënten met COVID-19 diagnose: graag aanvullen van ontbrekende gegevens. U dient dit eenmaal te registreren en niet weer uit te vinken. Mocht er een tweede besmetting plaatsvinden dan kunt dit mailen naar Nefrovisie;
 • Controle van het onderdeel ‘Preëmptieve transplantaties’ is van belang voor een correcte weergave van uw eigen cijfers is o.a. het benchmarkrapport dat bij de visitatie gebruikt wordt.