Hoe weet ik of de berichten vanuit het EPD goed zijn aangekomen? En of deze zijn verwerkt?

Na elke aanlevering controleert u in Nefrodata of de berichten die verzonden zijn ook zijn verwerkt. Na het verzenden van de berichten duurt het soms een tijdje voor de verzending heeft plaatsgevonden. Daarna kunt u in de centrumportal nagaan of de berichten al dan niet zijn ingelezen en of er discrepanties zijn.

U logt in op de centrumportal en gaat naar het tabblad ‘Berichten EPD”. U kiest het desbetreffende centrum (indien nodig).

U ziet daar een overzicht met links een overzicht m.b.t. de mutatieberichten en rechts een overzicht m.b.t. de klinische gegevens. Hier staat per aanlevering hoeveel berichten zijn ontvangen, hoeveel berichten zijn verwerkt en hoeveel er niet zijn verwerkt.

Wat doe ik als de berichten niet verwerkt zijn?

Boven de overzichten staan 2 knoppen. Een voor mutatieberichten en één voor klinische berichten.

Controleren van de mutatie- en klinische berichten

Klik op de knop “mutatieberichten” of de knop “klinische gegevens”. Er verschijnt een overzicht van alle verzonden mutatieberichten of de klinische gegevens. Bij status (achter het bericht) staat met een symbooltje aangegeven of het bericht al dan niet is ingelezen. Hierbij geldt:

 • groen vinkje: alles is goed ingelezen;
 • gevarendriehoek: mogelijk zijn er records niet ingelezen. Klik op “Info” en er wordt aangegeven waar het mis op gaat in het bericht. In de melding staat daarnaast ook om welk Reninenummer het gaat;
 • rood kruisje: het bericht is niet ingelezen. Klik op “Info” en er wordt aangegeven waar het mis gaat in het bericht. In de melding staat daarnaast ook om welk Reninenummer het gaat.

Let op! Er wordt actie van u verwacht: de berichten die (deels) niet zijn geaccepteerd dienen te worden aangepast om deze alsnog te kunnen verwerken of u kunt de waarden handmatig in de webapplicatie invoeren.

Kijk waardoor het bericht niet verwerkt kon worden.

Het kan voor mutatieberichten o.a. zijn dat:

 • verplichte velden niet waren gevuld;
 • het formaat afwijkt;
 • er in de matching iets niet goed is gegaan (bijv. Reninenummer komt niet overeen met geboortedatum).

Het kan voor klinische berichten o.a. zijn dat:

 • verplichte kolommen niet aanwezig zijn;
 • verplichte velden niet waren gevuld;
 • de patiënt nog niet bekend is in Renine;
 • de records al eerder zijn aangeleverd (en niet zijn gewijzigd (correcties));
 • het formaat en bereik van de waarden wijkt af.

Bij een patiënt die nog niet bekend is in Renine kunt u alsnog deze registreren (via Diamant of handmatig in patiëntbeheer). Daarna verstuurt u de klinische gegevens nogmaals.

Voor overige meldingen: pas het bericht aan en verstuur nogmaals of voer de gegevens handmatig in via de online webapplicatie.