Hoe voer ik een nieuwe patiënt in patiëntenbeheer in?

Het registreren van nieuwe patiënten vindt plaats via de module ‘Patiëntenbeheer’ in Nefrodata. U kunt de patiënt alleen invoeren wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven voor de registratie. Dit is dan ook de eerste vraag die wordt gesteld bij het invoeren van een nieuwe patiënt.

U hoeft niet te wachten met registreren tot de primaire diagnose bekend is. U kunt dit en eventuele andere ontbrekende gegevens in een later stadium aanvullen.

Na inloggen in de centrumportal:

 • U kiest (indien nodig) in de balk het desbetreffende centrum.
 • U klikt op de knop rechts ernaast met “Ga naar patiëntbeheer”. Er verschijnt een overzicht van al uw actuele patiënten in Renine. Deze kunt u sorteren bovenaan de kolom (bijv. op Reninenummer, naam of geboortedatum). Het patiëntaantal wordt weergegeven onderaan het patiëntoverzicht.
 • U klikt op de bovenbalk op “Invoeren nieuwe patiënt”.
 • Er wordt gevraagd of de patiënt toestemming heeft gegeven voor registratie in Renine. Indien er toestemming via het toestemmingsformulier is gegeven vinkt u het vakje aan. Indien er geen toestemming is gegeven dan kunt u de patiënt niet invoeren. U kunt bij de jaarcontrole aangeven hoeveel patiënten missen in Renine.
 • U komt in het tabblad “Patiëntgegevens” en voert alle (verplichte) velden in. Bij een aantal velden staat achter het veld de optie om “Definitief onbekend/Wordt niet aangeleverd” aan te vinken. Dit is indien de informatie niet meer te achterhalen is of als het centrum heeft besloten een bepaald item niet aan te leveren.
 • U klikt op “Invoeren”. Na het invoeren controleert het systeem of de patiënt al in Renine bekend is. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:
  1. Patiënt niet gevonden – er wordt een nieuwe patiënt aangemaakt en een Reninenummer toegekend. U komt in het tabblad “Therapiegegevens”.
  2. Patiënt wel gevonden – het Reninenummer van de patiënt wordt getoond. Indien het een patiënt uit een ander centrum betreft, worden datum en therapie waarmee de patiënt in het nieuwe centrum wordt behandeld gevraagd.
  3. Patiënt mogelijk gevonden – Wanneer er mogelijk een match is met één of meerdere patiënten in Renine verschijnt hiervan een melding. Of er daadwerkelijk een match is wordt door Nefrovisie uitgezocht. U ontvangt voor deze patiënt een tijdelijk Reninenummer (in dit geval staat in het patiëntoverzicht (tijdelijk reninenr) achter het Reninenummer). Indien er daadwerkelijk een match is gevonden dan worden de gegevens gekoppeld en wordt het bestaande Reninenummer overgenomen. Zo niet, dan wordt het tijdelijke Reninenummer definitief gemaakt en wordt de patiënt als nieuwe patiënt geregistreerd. U ontvangt hier geen melding van. Het nieuwe Reninenummer wordt vaak binnen één werkdag bovenaan het patiëntoverzicht getoond.
 • Het definitieve Reninenummer neemt u overnemen in uw eigen systeem (bijv. Diamant of HiX),  het tijdelijke Reninenummer neemt u niet over.
 • U komt in het tabblad “Therapiegegevens”.
 • U vult de startdatum in van de nierfunctievervangende therapie. Het betreft de datum van de eerste dialyse. Ook registreert u het type therapie.
 • De patiënt is geregistreerd in Renine. Vanaf nu registreert u elke therapie- en centrumwisseling die langer dan 28 dagen duurt in Renine (ook vakanties. Dit kan d.m.v. een centrumwisseling naar ‘Buitenland’). De transplantaties worden maandelijks overgenomen vanuit de NOTR. De gegevens in de NOTR zijn leidend.