Hoe kun je de resultaten gebruiken?

Het antwoordoverzicht kan gebruikt worden om:

  • met de patïent te bespreken tijdens een jaarcontrole of polibezoek;
  • met de patiënt te bespreken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het MDO;
  • te bespreken in het MDO.

Elk patiënt krijgt na het invullen een overzicht van de gegeven antwoorden (altijd in het Nederlands). Dit overzicht is vanaf 10 minuten na het invullen in de centrumportal van Nefrodata beschikbaar. Het centrum wordt geadviseerd patiënten te laten weten of zij het antwoordoverzicht zelf mee moeten nemen (dus printen of op smartphone/tablet) of dat het centrum hierin voorziet.