Er ontbreken uitnodigingsbrieven voor patiënten, hoe kan dat?

De uitnodigingsbrieven worden gegenereerd op basis van de actuele patiëntenlijst in Nefrodata, oftewel voor alle patiënten die volgens Renine in uw centrum dialyseren. Dit betekent dat patiënten die geen toestemming voor Renine hebben gegeven ook geen uitnodigingsbrief krijgen. Ook kan het zijn patiënten recent gestart zijn, maar dit nog niet in Renine verwerkt is. Zorg er dus voor dat de informatie in de centrumportal van Nefrodata is bijgewerkt.

Indien patiënten die niet in Renine zijn geregistreerd (geen toestemming) toch een vragenlijst willen invullen, kunt u de PDF van de vragenlijst zelf downloaden. Nefrovisie kan daarna geen ondersteuning bieden bij de individuele terugkoppeling.