Gratis online meting van patiëntervaringen

Nefrovisie vindt kwaliteitstoetsing vanuit patiëntperspectief erg belangrijk. Tegelijkertijd spannen wij ons ervoor in de administratieve druk voor de dialysecentra te verlichten. Daarom bieden wij dit jaar alle centra gratis het online vragenlijstonderzoek van de CQI Dialyse aan.

Online en papieren vragenlijst
De online vragenlijst is in het najaar op internet in te vullen en kan benaderd worden via een link in een e-mail of via een website met inlogcode. Wij realiseren ons dat niet alle patiënten over een e-mailadres beschikken of ervaring hebben met computers. Een alternatief kan zijn dat de patiënten met behulp van computers of tablets op de afdeling de vragenlijst invullen. Als patiënten hierbij hulp nodig hebben, dient deze door een onafhankelijke persoon geboden te worden. Tegen meerprijs zou nog gebruik kunnen worden gemaakt van de papieren vragenlijst.

Spiegelinformatie
Nefrovisie verwerkt de resultaten van de patiëntentoets. U ontvangt daar digitaal een rapport van, waarin de resultaten in staafdiagrammen zijn weergegeven. Begin 2017 is landelijke spiegelinformatie beschikbaar van alle in 2015 en 2016 uitgevoerde vragenlijstonderzoeken. U kunt uw eigen resultaten dan vergelijken met de geaggregeerde resultaten van alle centra die deelgenomen hebben. U krijgt deze resultaten digitaal toegestuurd.

Deelname en aanmelding
Wilt u het vragenlijstonderzoek van de CQI Dialyse in uw centrum laten uitvoeren? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. De uitvoering zal plaatsvinden tussen september en december, maar wordt in overleg met u besproken.

Meer informatie
Alle hoofden van dialysecentra zijn over de aanbieding van Nefrovisie geïnformeerd. Mocht u meer informatie willen over het uitvoeren van de CQI Dialyse in uw centrum, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn de Jong.