Veelgestelde vragen ADAS

Sinds de ingebruikname van ADAS in 2015 heeft Nefrovisie de gebruikers per e-mail en telefonisch ondersteund. Daarnaast werden er voor leden van de plenaire visitatiecommissie (PVC) bijeenkomsten georganiseerd waarin bepaalde functionaliteiten van ADAS werden uitgelegd. Hieronder vindt u veelgestelde vragen over ADAS. Indien u vragen heeft die hier nog missen, geef deze dan door via het contactformulier of mail naar visitatie@nefrovisie.nl.

Inloggen

Waar vind ik ADAS?

ADAS is altijd te benaderen via http://nefrovisie.nl/adas

Op de website van Nefrovisie staat de link naar ADAS helemaal onderaan elke pagina onder het kopje ‘Snel naar’, onder de knop ‘Visitatie & Certificering’ op de homepage en onder het menu ‘Visitatie & Certificering’.

Ik krijg bij het inloggen de melding ‘Mogelijk probeert u in de verkeerde ADAS versie in te loggen.’ Wat is de juiste versie?

Nefrovisie maakt gebruik van ADAS 3. Bij het inloggen herkent u dit door de adresbalk te controleren: hier dient https://adas3.adas-net.nl/ te staan. Indien u bovenstaande melding krijgt in ADAS 3, zijn uw gebruikersnaam en/of wachtwoord onjuist.

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt. Wat moet ik doen?

Indien u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u dit vanaf de loginpagina (http://nefrovisie.nl/adas) opvragen via de knop ‘Wachtwoord vergeten’. U dient dan de gebruikersnaam en het e-mailadres op te geven waarmee u in ADAS bent geregistreerd. Indien u ook deze niet meer weet, kunt u contact opnemen met Nefrovisie via 088-7705500 of stuur een mailtje naar visitatie@nefrovisie.nl.


ADAS voor gevisiteerden

Waar kan ik het verslag van een afgeronde visitatie vinden?

Navigeer in ADAS naar ‘Overzicht afgeronde visitaties’ > ga naar de gezochte visitatie datum en vervolgens naar ‘Verslagen’. Linksboven vindt u de gele knop met ‘Download verslag als pdf’.

Wat zijn de verschillende rollen in ADAS en door wie worden ze bepaald?

In ADAS zijn de volgende rollen gedefinieerd:

  • Contactpersoon: een medewerker van het dialysecentrum die verantwoordelijk is voor het beheer van de contactgegevens van het dialysecentrum, de bijbehorende gebruikers en de planning van visitatiedata.
  • Hoofdgevisiteerde: een medewerker van het dialysecentrum die binnen een visitatie als enige eindverantwoordelijk is voor het aanleveren van alle benodigde informatie, inclusief het invullen van vragenlijsten. De hoofdgevisiteerde kan tevens contactpersoon zijn.
  • Gevisiteerde: een medewerker van het dialysecentrum die actief betrokken is bij (de voorbereiding van) een visitatie.

U bepaalt zelf wie welke rol heeft binnen een visitatie. Indien een centrum beschikt over een kwaliteitsfunctionaris, zal die in eerste instantie door Nefrovisie worden aangewezen als hoofdgevisiteerde. Daarnaast zijn de medisch manager en de verpleegkundig manager altijd gevisiteerden.

Hoe kan ik de contactgegevens van mij of mijn ziekenhuis/dialysecentrum wijzigen of een collega toevoegen aan of verwijderen uit ADAS?

De contactpersoon in uw centrum heeft de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen. Na het inloggen in ADAS staan onderaan het scherm de naam van uw afdeling (ziekenhuis/dialysecentrum) en het aantal medewerkers. Via de knop ‘Bekijken’ rechtsonderin en ‘Ziekenhuis beheren’ kunt u de gegevens van uw centrum aanpassen door op de knop ‘medewerkers beheren’ te klikken. U kunt medewerkers toevoegen en verwijderen.

Hoe en hoe lang van tevoren krijg ik bericht dat de visitatie in ADAS beschikbaar is?

16 Weken voor de visitatiedatum ontvangen alle betrokkenen in het centrum (de gevisiteerden) een e-mail met de aankondiging van de visitatie. Tegelijkertijd worden per e-mail de inloggegevens verstrekt.

Kan iemand anders ook delen van de vragenlijst invullen?

Ja, dat kan. De hoofdgevisiteerde kan medegevisiteerden uitnodigen om bepaalde hoofdstukken van een vragenlijst in te vullen door middel van de knop ‘Verzoek tot invullen’ in het overzicht met vragenlijsten. Deze mogelijkheid geldt voor de vragenlijst ‘Kerngegevens’, de zelfevaluatievragenlijst en de vragenlijst ‘Gecontracteerde certificerende instelling’. Per hoofdstuk kan één medegevisiteerde worden uitgenodigd.


ADAS voor visitatoren

Moet ik nadat ik het conceptverslag heb geschreven de commentaarronde ‘Feitelijk commentaar’ starten?

In principe start het secretariaat van de PVC de commentaarronde na een seintje van de visitator die het conceptverslag heeft geschreven. Echter, visitatoren die jarenlange ervaring hebben, kunnen de commentaarronde zelfstandig starten. Neem bij twijfel altijd contact op met Nefrovisie via 088-7705500 of visitatie@nefrovisie.nl.

Hoe beoordeel ik de conclusies van het laatste verslag in ADAS?

Naar aanleiding van een visitatie dient u de conclusies van het vorige bezoek te beoordelen. U kunt dit doen in ADAS, via het menu ‘Beschikbaar gestelde data bekijken’. Hier staan de verslagen van voorgaande visitaties. Door te klikken op de knop ‘Beoordelen conclusies’ kunt u van elke conclusie aangeven of deze gesloten moet worden, open moet blijven of wellicht verzwaard. Zodra de conclusies zijn beoordeeld, worden deze automatisch toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Beoordeelde conclusies vorige visitatie’ in het verslag. De werkwijze is te zien in onderstaande video:

Hoe ga ik naar een volgende regel, zonder dat ik een nieuwe alinea of item in een lijst begin?

Gebruik hiervoor de toetsencombinatie Shift + Enter. Op deze manier weet de teksteditor dat je in dezelfde alinea of lijst wilt blijven schrijven.

Hoe schakel ik de automatische spellingscontrole tijdens typen in?

De tekstbewerker in ADAS heeft een ingebouwde spellingscontrole tijdens het typen. Deze staat standaard uitgeschakeld. Je kunt de spellingscontrole aanzetten via de knop ‘ABC’ > SCAYT inschakelen. SCAYT staat voor Spelling Check As You Type. Indien er niets gebeurt na het inschakelen van SCAYT en de optie ‘SCAYT inschakelen’ zichtbaar blijft, gebruikt u waarschijnlijk een verouderde internetbrowser. Vraag bij uw ICT-afdeling of uw versie een upgrade kan krijgen of maak gebruik van een andere browser.