Disclaimer

In Renine worden gegevens geregistreerd van patiënten die langer dan 4 weken chronische dialyse behandeling ondergaan. Tot en met 2015 werden patiënten zonder toestemmingsverklaring anoniem geregistreerd. Er worden vanaf 2016 alleen gegevens van nieuwe patiënten geregistreerd als die een Renine-toestemmingsverklaring hebben getekend. Daarom wordt vanaf 2016 per kalenderjaar de dekkingsgraad van Renine als percentage weergegeven.

De transplantatiegegevens in Renine zijn afkomstig uit de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR) van de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS). De transplantaties staan in de NOTR geregistreerd onder het transplantatiecentrum, niet bij het verwijzend centrum.

Jaarlijkse publicatie van de gegevens op Nefrodata vindt plaats nadat elk centrum de door hen aangeleverde gegevens heeft gecontroleerd.

Gebruik van informatie van Nefrodata

Aan de kwaliteit van de gegevens op deze website besteedt Nefrovisie veel zorg en aandacht. Bij een aantal rapportages is aanvullende informatie te vinden die van belang is voor de interpretatie. Klik hiervoor op de ‘i-button’.

Het overnemen van informatie van deze website is toegestaan met vermelding van de bron (Renine, stichting Nefrovisie, Utrecht, Nederland) en de datum van overname.

Nefrodata is eigendom van Nefrovisie. Aan Nefrovisie behoren alle intellectuele eigendoms- en auteursrechten toe op de inhoud van Nefrodata, waaronder teksten, scripts, afbeeldingen en logo’s.

Nefrovisie voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).