Disclaimer

In Renine worden gegevens geregistreerd van patiënten die langer dan 4 weken chronische dialyse behandeling ondergaan. Tot en met 2015 werden patiënten zonder toestemmingsverklaring anoniem geregistreerd. Er worden vanaf 2016 alleen gegevens van nieuwe patiënten geregistreerd als die een Renine-toestemmingsverklaring hebben getekend. Daarom wordt vanaf 2016 per kalenderjaar de dekkingsgraad van Renine als percentage weergegeven. Voor het aantal patiënten is de dekkingsgraad op 31-12-2020 96% en voor de instroom van patiënten in 2020 94%. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

De transplantatiegegevens in Renine zijn afkomstig uit de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR) van de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS). De transplantaties staan in de NOTR geregistreerd onder het transplantatiecentrum, niet bij het verwijzend centrum.

Gebruik van informatie van Nefrodata

Aan de kwaliteit van de gegevens op het Nefrodata platform besteedt Nefrovisie veel zorg en aandacht. Jaarlijkse publicatie van de gegevens op Nefrodata vindt plaats nadat elk centrum de door hen aangeleverde gegevens heeft gecontroleerd. Bij een tussentijdse rapportage kan het zijn dat niet alle centra de data al volledig hebben aangeleverd. Dit is van belang bij de interpretatie van de gegevens. Hetzelfde geldt voor de dekkingsgraad.

Het overnemen van informatie van deze website is toegestaan met vermelding van de bron (Renine, stichting Nefrovisie, Utrecht, Nederland) en de datum van overname.

Nefrovisie voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Zie ook de algemene disclaimer.