CQI Dialyse

De CQI Dialyse is sinds 2009 in gebruik. De vragenlijst ondersteunt de centra in het werken aan continue kwaliteitsverbetering vanuit patiëntenperspectief. Nefrovisie voert patiëntenraadplegingen met behulp van de CQI Dialyse uit in opdracht van dialysecentra.

HKZ

Om in aanmerking te komen voor het HKZ-kwaliteitscertificaat dient een dialysecentrum één keer per 3 jaar een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren (HKZ-norm 3.2.2). Daarnaast moeten de ervaringen van patiënten jaarlijks worden gemeten en moet worden beoordeeld in welke mate de instelling voldoet aan de behoeften en verwachtingen van patiënten (HKZ-norm 3.2.1).

Vragenlijst CQI Dialyse

De CQI Dialyse bestaat uit twee versies: de CQI Dialyse – dialysecentrum en de CQI Dialyse – thuisdialyse. Beide vragenlijsten worden door Nefrovisie online en op papier aangeboden. Hiervoor kan gekozen worden uit de volgende manier van dataverzameling:

  1. Online dataverzameling (via link in e-mail of brief met link en persoonlijke toegangscode)
  2. Papieren vragenlijst
  3. Combinatie van online vragenlijst en papieren vragenlijst
Rapportage en spiegelinformatie

Nefrovisie verwerkt de resultaten van de patiëntentoets. U ontvangt daar digitaal een rapport van, waarin de resultaten in staafdiagrammen zijn weergegeven. Daarnaast ontvangt u spiegelinformatie van de bij Nefrovisie uitgevoerde vragenlijstonderzoeken. U kunt uw eigen resultaten dan vergelijken met de geaggregeerde resultaten van alle centra die deelgenomen hebben. U krijgt deze resultaten digitaal toegestuurd.

Spiegelrapportages van de CQI dialyse zijn hier beschikbaar:

Kwalitatieve verdieping

Wilt u meer halen uit de resultaten van het kwantitatieve onderzoek? Dan bevelen wij u de kwalitatieve verdieping in de vorm van groepsgesprekken van harte aan. Meer informatie over de kwalitatieve verdieping kunt u opvragen bij Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg (BBVZ).

Aanmelding

Als u de CQI Dialyse in uw centrum wilt laten uitvoeren door Nefrovisie, vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over het uitvoeren van de CQI Dialyse in uw centrum, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn de Jong.