CQI Dialyse

Nefrovisie voert de CQI Dialyse per 1 januari 2021 niet meer uit. Mocht u een CQI Dialyse willen uitvoeren, dan dient u dit via een ander meetbureau te organiseren. Volgend uit norm 4.2 van het ‘Normendocument Visitatie Dialysecentra’ mag ieder centrum/ziekenhuis zelf bepalen welke methode voor het evalueren van patiëntervaringen gebruikt wordt. Bij de visitatie wordt beoordeeld of er een meting heeft plaats gevonden van patiëntervaringen, wat de uitkomst is en wat er mee gedaan wordt. Over de ontwikkeling van andere PREMs kunnen wij u het volgende melden:

  1. Op dit moment werken de NVZ en NFU aan een generieke PREM voor de chronische zorg.
  • De NFU heeft voor de universitaire centra een generieke PREM ontwikkeld: de patiëntervaringsmonitor. Dialysecentra die deel uitmaken van een universitair medisch centrum kunnen daar gebruik van maken.
  • De PREM bestaat uit één generieke vragenlijst en afdelingen van een ziekenhuis kunnen eventueel specifieke vragen toevoegen.
  • De NVZ heeft op basis van de ervaringen van de NFU een pilot gehouden met deze PREM in 17 aangesloten ziekenhuizen. De uitkomsten van deze pilot is zodanig dat de pilot fase 2 is ingegaan: er worden meer ziekenhuizen en revalidatiecentra geïncludeerd om de pilot te vervolgen. Indien uw ziekenhuis deel uitmaakt van de pilotcentra kunt u wellicht aansluiten bij deze PREM. De NVZ subsidieert in deze fase de licentiekosten en een eerste standaardmeting. De uitkomsten worden niet-anoniem gebenchmarkt.
  • In de zomer van 2021 valt de beslissing of deze pilot wordt omgezet in een duurzaam instrument voor de bij de NVZ aangesloten instellingen.
  1. Ook via ZorgkaartNederland.nl is het mogelijk een PREM uit te voeren. Meer informatie hierover kunt u vinden in dit document.