Nefrovisie blijft scholing professionals organiseren

In 2014 signaleerde Nefrovisie een grote belangstelling voor cursussen op het gebied van kwaliteit in de nefrologie. Daarom zullen we ook in de komende jaren trainingen en cursussen voor professionals organiseren. Op vrijdag 14 november en vrijdag 12 december wordt een nieuwe tweedaagse training ‘Interne audit’ aangeboden. Aanmelden voor deze training kan tot 25... Lees verder »

Gratis CQI Dialyse

Nefrovisie biedt de dialysecentra de mogelijkheid om kosteloos een online patiëntenenquête (NVN Kwaliteitstoets - CQI Dialyse) uit te voeren. Nefrovisie verwerkt de resultaten en maakt begin januari een spiegelrapportage met geaggregeerde gegevens van alle centra. Aanmelden is mogelijk tot 1 november. Grote belangstelling Op dit moment hebben 17 dialysecentra zich aangemeld voor de uitvoering van het... Lees verder »

Vernieuwing Renine

Nefrovisie werkt samen met IVZ hard aan de vernieuwing van Renine. Er is een aantal belangrijke keuzes gemaakt, vooral op het gebied van privacybescherming. De vernieuwingen zullen in een pilot worden getest bij vijf centra. De voorlopige resultaten van de pilot worden in maart 2015 bekendgemaakt tijdens de NND-dagen. De pilotregistratie loopt parallel aan Renine,... Lees verder »

Richtlijnen op website Nefrovisie

Om een platform te bieden voor actuele richtlijnen met betrekking tot de nefrologie stelt Nefrovisie haar website beschikbaar. Alle betrokken beroepsverenigingen worden uitgenodigd om de gepubliceerde richtlijnen op hun website te plaatsen, zodat de Nefrovisie-website er met links naar kan verwijzen, waarmee een totaaloverzicht ontstaat. Naar conceptrichtlijnen wordt niet gelinkt. Tot nu toe hebben de richtlijnen... Lees verder »

Nefrovisie gebruikt FileCap voor bestandsuitwisseling

Er worden door Nefrovisie regelmatig bestanden uitgewisseld met onder anderen onderzoekers en visitatoren. Deze bestanden bevatten veelal (privacy)gevoelige informatie. Aangezien e-mail als communicatiemiddel niet 100% betrouwbaar is voor het uitwisselen van informatie, maakt Nefrovisie nu gebruik van FileCap, een webapplicatie voor beveiligde bestandsuitwisseling. Dit gebeurt via de eigen server in Utrecht. Met FileCap is het mogelijk... Lees verder »

Marc Hemmelder uitvoerend bestuurder Nefrovisie

Met ingang van 1 juli 2014 is dr. Marc Hemmelder, internist-nefroloog in Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), benoemd als uitvoerend bestuurder van Nefrovisie. Marc Hemmelder zal deze functie parttime gaan uitoefenen naast zijn werk voor de maatschap Interne Geneeskunde van het MCL. Marc Hemmelder was eerder voorzitter van de sectie Bedrijfsvoering van de Nederlandse federatie... Lees verder »

Antwoorden stemkastjes Nefrovisie Blok NND dagen 2014

Resultaten vragen stemkastjes tijdens het Nefrovisieblok op de NND 2014 Nefrovisie 2-4-2014  Tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen heeft Frans van Ittersum samen met Esther Euser een presentatie gehouden over Nefrovisie en de huidige visie en werkzaamheden. Tijdens de presentatie kwamen de onderdelen richtlijnen&indicatoren, registratie&onderzoek en visitatie&certificering ruim aan bod. Esther Euser presenteerde het... Lees verder »

Officiële fusie Renine en Nefrovisie

Op 4 april 2014 is de Stichting Renine officieel met Nefrovisie gefuseerd. Beide stichtingen zullen doorgaan onder de naam stichting Nefrovisie. Er zal het komende jaar hard worden gewerkt om van beide organisaties één geheel te maken. Ook met gegevens uit de registratie zal Nefrovisie het kwaliteitssysteem van dialysecentra gaan ondersteunen. Vooralsnog blijven beide... Lees verder »

Nefrovisie maakt voortvarende start!

Nefrovisie is sinds 1 januari druk in de weer met nieuwe projecten ten behoeve van het kwaliteitssysteem in de nefrologie. De eerste vernieuwingen worden gepresenteerd tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen op 2 april van 11:30 tot 12:45 u., in de Baroniezaal in de Koningshof te Veldhoven. Een uiteenzetting van de plannen van Nefrovisie is te lezen... Lees verder »

Hans Mak instituut heet voortaan Nefrovisie

logo nefrovisie en hmi
Sinds 1 januari draagt het Hans Mak instituut een nieuwe naam: Nefrovisie.  Over enkele maanden zal Renine samengaan met Nefrovisie. Deze fusie maakt vernieuwing van het kwaliteitssysteem mogelijk. Nefrovisie is het onafhankelijke bureau dat de professionals in de nefrologie ondersteunt bij: het opstellen en verspreiden van richtlijnen en indicatoren het uitvoeren van registraties, gekoppeld aan... Lees verder »