Beleidsadviesraad Nefrovisie

Twee keer per jaar komt de Beleidsadviesraad bij elkaar. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verpleegkundige, paramedische en medische beroepsverenigingen, de patiëntenvereniging en andere koepelorganisaties betrokken bij de zorg voor nierpatiënten. Zo vormt zich een platform waarop actuele en beleidsmatige onderwerpen met elkaar besproken kunnen worden. Nefrovisie zal zich waar nodig inzetten om gemaakte afspraken uit te werken en tot stand te brengen.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – Dialyse en Nefrologie (V&VN)
 • Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN)
 • Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN)
 • Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)
 • Nierstichting Nederland (NSN)
 • Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)
 • Stichting Landelijk Orgaan Thuisdialyse (SLOT)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Het Kwaliteitsinstituut
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Taken van de Beleidsadviesraad zijn onder andere:

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven inzake landelijke ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitsbeleid nefrologie in de breedste zin.
 • Signaleren van knelpunten in de nefrologische zorg.
 • Bewaken van en adviseren over het patiëntenbelang in de breedste zin van het woord.
 • Vaststellen van de wettelijk verplichte meerjarenagenda ten behoeve van het Kwaliteitsinstituut.

Verslagen van de bijeenkomsten: