Marc ten Dam ook na 1 januari uitvoerend bestuurder Nefrovisie!

Integraal kwaliteitssysteem voor de nefrologie ligt binnen bereik

Sinds 1 juli heeft Nefrovisie een nieuwe uitvoerend bestuurder: Marc ten Dam (58). Hoewel hij deze functie aanvankelijk op interim-basis zou vervullen, heeft hij besloten dat hij dit ook na 1 januari 2021 wil blijven doen. Het bestuur van Nefrovisie heeft dit besluit bekrachtigd met een benoeming voor een periode van 3 jaar. Ten... Lees verder »

Eerste resultaten PROMs in Renine

In oktober 2018 is Nefrovisie gestart met de landelijke uitrol van PROMs voor dialysepatiënten. Met behulp van een online vragenlijst is de registratie in Renine uitgebreid met uitkomsten zoals die door patiënten worden gerapporteerd: Patient Reported Outcome Measures. De PROMs-vragenlijsten gaan over de algemene kwaliteit van leven en over ziektespecifieke klachten. Patiënten die deelnemen... Lees verder »

Enquête dialysecapaciteit

In opdracht van V&VN Dialyse & Nefrologie en de sectie nefrologische bedrijfsvoering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft Nefrovisie in de maand oktober bij alle dialysecentra in Nederland een vragenlijst uitgezet. Reden hiervoor is het groeiende aantal signalen over problemen met de dialysecapaciteit. In de vragenlijst, die is gericht aan het duaal management... Lees verder »

SKR: analyse impact COVID-19 op niet-Covidzorg

De COVID-19-pandemie heeft een brede impact op de gezondheidszorg. Er is sprake van uitgestelde zorg: operaties worden afgezegd, patiënten gaan met klachten minder snel naar een arts, diagnoses worden laat gesteld of helemaal gemist. De samenwerkende kwaliteitsregistraties (SKR) hebben de handen ineen geslagen en gaan gezamenlijk analyseren wat de gevolgen zijn van de COVID-19-pandemie op... Lees verder »
Afscheidsinterview

Marc Hemmelder verlaat een tanker die op koers ligt

Op 1 juli 2014 trad Marc Hemmelder in dienst als uitvoerend bestuurder van Nefrovisie. Op 1 oktober 2020 wordt hij afdelingshoofd en hoogleraar nefrologie bij Maastricht UMC+. Hij heeft er zin in. ‘Ik laat Nefrovisie met een gerust hart achter en zie dit Limburgse avontuur als een mooie kans!’ Zeventien jaar heeft Hemmelder met... Lees verder »

COVID-19: registratie in Renine – update juli

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Op dit moment bevat de registratie 149 COVID-19 dialysepatiënten. In vergelijking met de analyse van begin juni is dit een toename van 5 patiënten. De lage instroom is in overeenstemming... Lees verder »

Zicht op nierzorg: kwaliteit gaat door!

Deze nieuwsbrief komt uit op World Kidney Day, dat dit jaar in het teken staat van preventie, opsporing en gelijke toegang tot zorg voor nierpatiënten. De actualiteit is echter dat de wereld – en ook de nefrologie – in de ban is van de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2), het virus dat de ziekte... Lees verder »

Kwaliteit in de kijker, van predialyse tot en met transplantatie

Als het om de kwaliteit van nierzorg gaat, loopt Nederland voorop in Europa. Dat is allereerst te danken aan de deskundigheid en betrokkenheid van de behandelaars. Daaronder ligt een solide basis: de landelijke registratie van klinische gegevens en gedegen epidemiologisch onderzoek. Prof. dr. Friedo Dekker is al vele jaren nauw betrokken bij beide terreinen.... Lees verder »

Nefrovisie gecertificeerd voor NEN 7510

Hoe kun je als zorgorganisatie zichtbaar maken dat je goed met gegevens omgaat? Daar is de norm ‘NEN 7510 (Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg)’ voor. Nefrovisie heeft in februari 2020 het certificaat behaald voor deze norm. We leggen graag uit wat het behalen van dit certificaat voor onze dienstverlening betekent. Nefrovisie verwerkt veel... Lees verder »