Overige ontwikkelingen

Goed nieuws: alle centra hebben de patiëntbijdrage 2014 voldaan! Dat stelt Nefrovisie in staat om haar plannen verder te verwezenlijken, zoals de registratiepilot in vijf centra, het verwerken van de resultaten van de CQI Dialyse in 2014 en de automatisering van het visitatiesysteem.  Pilot vernieuwing Renine De Renine-pilot met Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) is van start... Lees verder »

Begroting Nefrovisie goedgekeurd

Het Nefrovisie-bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 26 augustus jl. de begroting voor 2015 goedgekeurd. De begroting is op 1 september 2014 verstuurd aan alle raden van bestuur en verpleegkundig hoofden van de dialysecentra/-afdelingen. Dit is volgens de afspraak na afstemming over de verhoogde centrumbijdrage met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Krachten gebundeld In 2014... Lees verder »

Nefrovisie blijft scholing professionals organiseren

In 2014 signaleerde Nefrovisie een grote belangstelling voor cursussen op het gebied van kwaliteit in de nefrologie. Daarom zullen we ook in de komende jaren trainingen en cursussen voor professionals organiseren. Op vrijdag 14 november en vrijdag 12 december wordt een nieuwe tweedaagse training ‘Interne audit’ aangeboden. Aanmelden voor deze training kan tot 25... Lees verder »

Gratis CQI Dialyse

Nefrovisie biedt de dialysecentra de mogelijkheid om kosteloos een online patiëntenenquête (NVN Kwaliteitstoets - CQI Dialyse) uit te voeren. Nefrovisie verwerkt de resultaten en maakt begin januari een spiegelrapportage met geaggregeerde gegevens van alle centra. Aanmelden is mogelijk tot 1 november. Grote belangstelling Op dit moment hebben 17 dialysecentra zich aangemeld voor de uitvoering van het... Lees verder »

Vernieuwing Renine

Nefrovisie werkt samen met IVZ hard aan de vernieuwing van Renine. Er is een aantal belangrijke keuzes gemaakt, vooral op het gebied van privacybescherming. De vernieuwingen zullen in een pilot worden getest bij vijf centra. De voorlopige resultaten van de pilot worden in maart 2015 bekendgemaakt tijdens de NND-dagen. De pilotregistratie loopt parallel aan Renine,... Lees verder »

Richtlijnen op website Nefrovisie

Om een platform te bieden voor actuele richtlijnen met betrekking tot de nefrologie stelt Nefrovisie haar website beschikbaar. Alle betrokken beroepsverenigingen worden uitgenodigd om de gepubliceerde richtlijnen op hun website te plaatsen, zodat de Nefrovisie-website er met links naar kan verwijzen, waarmee een totaaloverzicht ontstaat. Naar conceptrichtlijnen wordt niet gelinkt. Tot nu toe hebben de richtlijnen... Lees verder »

Nefrovisie gebruikt FileCap voor bestandsuitwisseling

Er worden door Nefrovisie regelmatig bestanden uitgewisseld met onder anderen onderzoekers en visitatoren. Deze bestanden bevatten veelal (privacy)gevoelige informatie. Aangezien e-mail als communicatiemiddel niet 100% betrouwbaar is voor het uitwisselen van informatie, maakt Nefrovisie nu gebruik van FileCap, een webapplicatie voor beveiligde bestandsuitwisseling. Dit gebeurt via de eigen server in Utrecht. Met FileCap is het mogelijk... Lees verder »