‘Van statische rapporten naar dynamische registratie’

Nefrodata is het registratie- en rapportageplatform van Nefrovisie dat in maart is gelanceerd. Centra kunnen sinds 30 augustus via een centrumportal binnen Nefrodata hun eigen Renine-gegevens eenvoudig invoeren, beheren en spiegelen aan landelijke cijfers. Met de vernieuwing van Renine verandert ook de rol van Nefrovisie. Nefrovisie blijft verantwoordelijk voor de registratie en zal de centra inhoudelijk ondersteunen.... Lees verder »

Pilot PROMs start in twaalf dialysecentra

Deze maand gaat de pilot PROMs (Patient Reported Outcome Measures) nefrologie van start in twaalf dialysecentra, verspreid door het hele land. In totaal zullen ruim 1.500 dialysepatiënten en nog eens 175 nierfalenpatiënten toegang krijgen tot een online vragenlijst. Deze is ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Nederland... Lees verder »

De Nederlandse Nieratlas ontsluit een schat aan informatie

Begin 2016 heeft de Nierstichting een subsidie van ruim 475.000 euro afgegeven voor de ontwikkeling van de Nederlandse Nieratlas. Het project is in mei gestart en  de ontwikkelfase zal over drie jaar afgerond zijn. De Nederlandse Nieratlas gaat via een website voor een breed publiek inzichtelijk maken hoe de Nederlandse zorg voor nierpatiënten er... Lees verder »

HKZ-norm voor Dialysecentra 2016 is beschikbaar

Zoals aangekondigd in de Themanieuwsbrief is de nieuwe HKZ-norm voor Dialysecentra nu beschikbaar. De HKZ-norm Dialysecentra 2016 legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico’s en het... Lees verder »

Landelijke cijfers Renine 2015

De jaarcontrole van de door de dialysecentra aan Renine geleverde data is afgerond. Dit betekent dat de landelijke cijfers over 2015 nu beschikbaar zijn. Jaarcontrole Eind februari is de jaarcontrole aan de dialysecentra in Nederland verzonden. Dit is een jaarlijks terugkomend fenomeen. De centra worden dan verzocht om te checken of het patiëntoverzicht van 1... Lees verder »

Ontwikkelingen Visitatie

In januari 2016 is het rapport van de commissie-Van Es gepubliceerd. De commissie geeft in dit rapport het advies om de Visitatiestellingen Dialyse 2011 aan te passen. Daarnaast omvat het rapport aanbevelingen voor het toewerken naar een integraal kwaliteitssysteem voor de nefrologie. Op 9 november aanstaande zal Nefrovisie hiervoor in een invitational conference input... Lees verder »

‘Visitatie is geen afrekening maar een leermoment’

Rianne Reininga is teamhoofd Dialyse in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In de loop der jaren is op haar afdeling de sfeer verschoven van: ‘O jee, de visitatie komt eraan, zucht…’ naar: ‘We gaan eens even laten zien wat we met de verbeteradviezen van de vorige keer hebben gedaan’. Rianne Reininga geeft leiding aan... Lees verder »

Nieuw HKZ Certificatieschema Dialysecentra bijna klaar

In onze nieuwsbrief van 18 december 2015 informeerden wij u over het project Herziening HKZ Certificatieschema Dialysecentra. Inmiddels is deze herziening zo goed als afgerond en is de nieuwe norm goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie. HKZ moet nog een aantal technische aanpassingen doorvoeren en zal de HKZ-norm voor dialysecentra dan publiceren. Het nieuwe certificatieschema kent... Lees verder »

Dataverificatie Renine

De dialysecentra leveren gegevens over de geleverde zorg bij Nefrovisie aan ten behoeve van Renine. Om vast te stellen of de data in Renine volledig en juist zijn, is het nodig om steekproefsgewijs te toetsen of de geregistreerde data overeenkomen met de data in de patiëntendossiers. Als bij dataverificatie blijkt dat er volledige en juiste... Lees verder »

Renine in Leiden uit de lucht

Nefrovisie werkt hard aan de vernieuwing van Renine. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de verhuizing van de Renine-database vanuit de NTS in Leiden naar IVZ in Houten. Om deze overgang goed te laten verlopen, is Renine met ingang van woensdag 22 juni offline gehaald bij de NTS. Dit betekent dat dialysecentra geen... Lees verder »