Actuele zaken visitatie

Ook op het gebied van visitatie en certificering staat Nefrovisie niet stil. Er wordt gewerkt aan een herziening van de systematiek van visiteren, waarvoor verspreid over het land bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast is er veel te doen geweest rondom de schorsing van certificerende instelling LRQA. Nefrovisie heeft de betrokkenen hierover zoveel mogelijk gericht geïnformeerd.... Lees verder »

Personele wijzigingen

Vervanging Lara Heuveling Begin februari is Jasmina Kandelaar (27) gestart bij Nefrovisie, zij vervangt Lara Heuveling gedurende haar zwangerschapsverlof. Jasmina heeft de master Data Science: Business and Governance afgerond in Tilburg. Daarnaast heeft zij ook een brede kennis van communicatie- en informatiewetenschap. De komende zes maanden zal zij zich inzetten voor de onderzoeksprojecten en Renine/IVZ. Ook op... Lees verder »

Nefrovisie raadpleegt veld over vernieuwing kwaliteitssysteem

De visitatiestellingen en de hele systematiek van visiteren zijn aan herziening toe. Daarom organiseren wij vier bijeenkomsten waar leidinggevenden, nefrologen maar ook kwaliteitsfunctionarissen en dialyseverpleegkundigen van uw afdeling welkom zijn. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen bij een Invitational Conference (2e kwartaal 2017) worden besproken met o.a. zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers. Op deze avond bespreken we de... Lees verder »

Schorsing LRQA opgeheven door de Raad voor Accreditatie (RvA)

In vervolg op onze eerdere mededelingen (Nieuwsflits 1 december 2016 en Nieuwsbrief 19 december 2016) over de schorsing van LRQA (Lloyd's) hebben wij het bericht ontvangen dat met ingang van 31 januari 2017 de schorsing is opgeheven door de Raad voor Accreditatie. Lees hier het bericht dat LRQA vandaag heeft gepubliceerd.... Lees verder »

Stand van zaken schorsing LRQA

Op 1 december maakte Nefrovisie bekend dat de certificerende instelling LRQA (Lloyd’s) met ingang van 22 november voor een periode van maximaal zes maanden is geschorst door de Raad voor Accreditatie. LRQA kan gedurende de schorsing geen HKZ-certificaten uitgeven. Nefrovisie heeft geïnventariseerd welke consequenties deze schorsing voor de Nederlandse dialysecentra heeft: Certificaten die vóór 22... Lees verder »

Goede respons eerste meting pilot PROMs

Op 1 november is de eerste van drie metingen voor de pilot PROMs Nefrologie Nederland (PROMs-NNL) afgerond. Vanaf eind september kregen 1762 patiënten* uit veertien dialysecentra de mogelijkheid om een online vragenlijst over de door hen ervaren kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen in te vullen. Van hen hebben 430 de vragenlijst ingevuld, wat... Lees verder »

Renine: plannen voor 2017

Als we terugkijken op 2016 zien we veel veranderingen bij Renine, zowel inhoudelijk als fysiek. De registratie is van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) in Leiden naar de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) in Houten verhuisd. Er werd afscheid genomen van twee medewerkers, die bij de NTS in dienst bleven. In maart werd Nefrodata... Lees verder »

Overig nieuws

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar zorgen ervoor dat Nefrovisie 2017 vol vertrouwen tegemoet gaat. Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen en plannen, heeft Nefrovisie nog ander nieuws dat we met u willen delen. Bereikbaarheid rondom de feestdagen Het kantoor van Nefrovisie is telefonisch bereikbaar op dinsdag 27 en woensdag 28... Lees verder »

Certificeerder LRQA (Lloyd’s) geschorst

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) Nederland mag dialysecentra voorlopig niet (her)certificeren. De Raad voor Accreditatie heeft Lloyd’s per 22 november 2016 geschorst. LRQA moet binnen een half jaar voldoen aan de normen van de Raad. Dialysecentra die tijdens de schorsing van LRQA een (her)certificering nodig hebben, moeten daarvoor een andere certificerende instelling in de arm... Lees verder »