Evaluatie centrumportal Nefrodata

Nefrovisie is benieuwd hoe de gebruikers de vernieuwde werkwijze en omgeving van Renine ervaren en welke verbeteringen gewenst zijn. In februari 2017 heeft iedere gebruiker van de centrumportal een online vragenlijst ontvangen. Van de resultaten van deze evaluatie is een rapport gemaakt. De aandachtspunten voor de toekomst die genoemd worden in de evaluatie zijn zeer... Lees verder »

DOMESTICO wil thuisdialyse op de kaart zetten

Enkele jaren geleden raakte nefrologisch Nederland flink in beroering. De zorgverzekeraars wilden ineens dat veel meer mensen thuis zouden gaan dialyseren, maar liefst dertig procent van het totaal. Nu is dat ongeveer zeventien procent, terwijl het tien jaar geleden ook dertig procent was. Deze beroering heeft een beweging op gang gebracht die uitmondde in... Lees verder »

Nieuwe release centrumportal Nefrodata

Begin juni is er een nieuwe versie van de centrumportal op Nefrodata verschenen. In deze tweede release is de centrumportal uitgebreid met veel nieuwe elementen. Zo is de jaarlijkse controle van de gegevens in Renine online beschikbaar gemaakt. De centra zijn inmiddels druk met de controle van deze gegevens. Zodra de controle is afgerond,... Lees verder »

Invitational Conference geeft input voor herziening kwaliteitssysteem

Op 21 juni 2017 vond in de Hans Makzaal van Nefrovisie een invitational conference plaats over de herziening van het kwaliteitssysteem dialyse. Er is waardevolle input vanuit het veld verzameld over de ervaringen met het kwaliteitssysteem en de wensen voor de toekomst. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Federatie voor... Lees verder »

Jaarverslag 2016

Nefrovisie heeft in het derde jaar van haar bestaan verder vorm kunnen geven aan een toekomstbestendig kwaliteitsbeleid voor de nefrologie. De samenwerking met andere partners is goed verlopen en er ontstaat een gedeeld bewustzijn dat samenwerking tussen patiënten, professionals en zorgverzekeraars noodzakelijk is om tot positieve resultaten te komen. In de bijeenkomsten van de... Lees verder »

PROMs en PREMs: patiënten aan het woord over kwaliteit

We hebben er weer een paar afkortingen bij in zorgland: PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures). Het gaat hier om vragenlijsten die op een gestructureerde manier meten hoe patiënten de kwaliteit van zorg ervaren. Welk effect heeft de behandeling op hen, hoe worden zij bejegend? Karen Prantl is coördinator... Lees verder »

Jaarrapportage Renine 2015

Het aantal patiënten met een vorm van chronische nierfunctievervangende therapie wordt elk jaar hoger. Op 31 december 2015 waren er 10.273 patiënten met een functionerende donornier, 6.451 patiënten werden behandeld met chronische dialyse. Deze bevinding staat beschreven in de recent verschenen Jaarrapportage Renine 2015. In samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) geeft... Lees verder »

PROMs en PREMs: waar gaat het over?

Vandaag, op World Kidney Day 2017, besteedt Nefrovisie extra aandacht aan de effecten van de zorg op mensen met een nierziekte. Het interview met Karen Prantl van de NVN over PROMs laat zien dat de uitkomsten van de zorg voor de patiënt anders kunnen zijn dan voor de zorgverleners of zorgverzekeraars. Dat vraagt erom... Lees verder »

Jaarcontrole Renine over 2016

De jaarcontrole van de data die de dialysecentra aan Renine leveren, wordt voortaan via de centrumportal op Nefrodata beschikbaar gesteld. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De jaarcontrole wordt hierdoor wat later verstrekt dan gebruikelijk. Ieder jaar verstuurt Nefrovisie eind februari de jaarcontrole aan de dialysecentra. De centra checken dan of het patiëntoverzicht van... Lees verder »

Nieuwe en herziene richtlijnen

De nefrologische beroepsgroepen publiceren regelmatig nieuwe richtlijnen voor de zorg aan nierpatiënten. Nefrovisie verwijst waar mogelijk vanaf de zoekpagina voor richtlijnen naar de actuele versie van deze richtlijnen.  In de afgelopen maanden zijn enkele nieuwe of herziene richtlijnen verschenen: De richtlijn Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet? is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn. Hier hebben internisten-nefrologen,... Lees verder »