Symposium Nierdonatie bij leven

Beste collega,

Niertransplantatie is momenteel de beste nierfunctievervangende therapie voor chronisch nierfalen. Transplantatie met een nier van een levende donor is beter dan met een nier van een overleden donor. Nog beter is preëmptieve niertransplantatie, dus alvorens een patiënt in dialyse komt. Hoewel dit algemeen bekend is, ligt het aantal patiënten die preëmptief een niertransplantatie ondergaan met een levende donornier in België 5 à 10 keer lager dan bv. in Nederland.

Graag nodigen wij u daarom uit op het symposium ‘Nierdonatie bij leven’. Tijdens dit symposium krijgt u een ‘state of the art’ over chirurgische en medische aspecten van levende nierdonatie/transplantatie en hoe we de toestand in België kunnen verbeteren.

U bent van harte welkom!

Praktisch

            

 

Programma Nierdonatie bij leven

09:00 Onthaal

09:30 Verwelkoming – prof. dr. P. Van Royen

09:35 Sessie 1 – Levende donatie: veilig met de moderne heelkunde ?
Moderatoren: K. De Greef (UZA) / E. Gheuens (ZNA)

 • Levende donatie: is het veilig voor de donor ? – M. Helbert (ZNA)
 • Moderne chirurgische technieken voor levende donatie – D. Ysebaert (UZA)

10:30 Koffiepauze

11:00 Sessie 2 – Levende donatie: de beste en goedkoopste oplossing ? 
Moderatoren: K. Bouman (ZNA) / J.L. Bosmans (UZA)

 • Pre-emptieve transplantatie: de beste nierfunctievervangende therapie ? – D. Abramowicz (UZA)
 • Levende donatie: hoe kan de Europese Commissie zijn lidstaten hierbij helpen ? – S. Van der Spiegel (Europese Commissie, DG Gezondheid en consumenten (SANCO))
 • Levende donatie en terugbetaling in België – G. Van Helleputte (KUL)

12:30 Walking lunch

13:30 Sessie 3 – Zou u deze donor en acceptor aanvaarden voor levende donatie ? 
Moderatoren: M. Henckes (GZA) / Huisarts

 • Een risicodonor (K. De Greef, UZA)
 • Een risico-acceptor (K. Van Hoeck, UZA)

14:30 Sessie 4 – Wie en hoe moeten we de donoren benaderen ?
Moderator: P. Van Royen

 • Ervaring van een donor
 • Ervaring van een acceptor
 • De verschillende bestaande modellen (J.L. Bosmans, UZA)
 • Perspectieven: oprichten van een werkgroep om benadering van potentiële donoren te optimaliseren

15:30 Besluit – D. Abramowicz (UZA) / D. Ysebaert (UZA)

15:45 Receptie