Opleiding ‘Prospectieve risico-inventarisatie’

Op 11 maart 2015 organiseert Nefrovisie voor het eerst de opleiding ‘Prospectieve risico-inventarisatie’ (PRI). Het houden van een PRI is een vast onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Met een PRI bekijkt u de zorgprocessen vooraf op mogelijke risico’s. Om te voorkomen dat deze risico’s tot ongewenste gebeurtenissen leiden, bouwen we barrières en/of vangnetten in of richten we het zorgproces net iets anders in. Hiermee willen we de risico’s verminderen of er in ieder geval voor zorgen dat ze niet tot schade voor de patiënt of medewerker leiden.