HKZ-Kwaliteitsdag: 17 april 2018

Deze Kwaliteitsdag gaat in op de nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn en onderwerpen als governance, eigen regie van de cliënt/patiënt en het vormgeven van professionele vrijheid. Ook wordt stilgestaan bij achtergronden over de toetsing, wat is bijvoorbeeld accreditatie en wanneer is het goed genoeg om het certificaat te behalen?  De dag staat in het teken van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling. Een mooie gelegenheid om in contact te komen met ervaringsdeskundigen, adviseurs en kwaliteitsfunctionarissen.