6th Course in Electrolyte and Acid-Base Disorders

6th Rotterdam Course in Electrolyte and Acid-Base disorders
20 maart 2014
09:30-17:30 uur
Lantaren Venster te Rotterdam

Accreditatie: NIV: 6 punten en NVKC: aangevraagd

Kosten:
Deelnamekosten bedragen € 145,- (na 17 februari 2014 € 170,-)
AIOS betalen € 95,- (na 17 februari 2014 € 120,-) als zij met hun inschrijving een verklaring van de opleider meesturen dat ze in opleiding zijn.