Rapportage

Rapportage

Ieder centrum heeft op de centrumportal van Nefrodata toegang tot de eigen centrumgegevens. Daarnaast is het mogelijk om rapportages, grafieken en dergelijke samen te stellen, zodanig dat zij daaruit belangrijke kwaliteitsinformatie kunnen afleiden. Ook kunnen zij zien hoe die kwaliteit zich verhoudt tot landelijke gemiddelden. Op het openbare gedeelte van de website zijn de landelijke cijfers te zien (landelijke benchmark). Daarnaast maakt Nefrovisie sinds 2015 jaarlijks een Jaarrapportage Renine om trends in kaart te brengen.

De gegevens in Renine worden in verschillende rapportages weergegeven: