Nefrodata

Nefrodata is het registratie- en rapportageplatform van Nefrovisie. Via dit platform zijn de landelijke cijfers uit Renine te zien voor het publiek. Voor de dialysecentra is er een portal waar zij centrumrapportages kunnen opvragen en op termijn toegang hebben tot Renine. 


Renine.nl uit de lucht

De website renine.nl is niet meer beschikbaar. Dit heeft te maken met de vernieuwing van Renine. Op renine.nl was het periodeoverzicht nog beschikbaar waar onder andere de reninenummers van patiënten in staan. Mocht u deze reninenummers nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met renine@nefrovisie.nl.


Rapportages

De rapportages worden weergegeven door de benchmarktool IVisualZ, ontwikkeld door Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ). Deze tool geeft trends weer in heldere grafieken en tabellen. IVisualZ is interactief en biedt de mogelijkheid informatie te filteren op onder andere therapie, leeftijd, geslacht en primaire diagnose. Ook kan men met de (zelfgemaakte) grafieken eigenhandig een rapport samenstellen. Rapporten kunnen aan een editor toegevoegd worden en voorzien worden van eigen commentaar. Deze eigen rapporten kunnen als HTML, PDF of RTF worden opgeslagen.

NEFRODATAlogoRGB_def_v1

Landelijke cijfers

De landelijke cijfers zijn afkomstig uit Renine. Er zijn grafieken en tabellen op te vragen over aantallen patiënten die in Nederland dialyseren of getransplanteerd zijn. De rapportages zijn verdeeld in vier hoofdstukken: volume, instroom, transplantatie en mortaliteit. Om het gebruik van de rapportagetool toe te lichten, zijn er enkele korte instructievideo’s gemaakt.

Ga naar de landelijke cijfers.

Jaarrapportage

Ieder jaar maakt Nefrovisie een samenvatting van de landelijke cijfers met toelichting in de vorm van een jaarrapportage.

Centrumportal

Gebruikers in dialysecentra hebben toegang tot de centrumportal van Nefrodata. Via dit portal hebben de centra toegang tot de volgende onderdelen:

  • centrumrapportages
  • visitatierapport
  • rapport CQI dialyse (indien uitgevoerd bij Nefrovisie)
  • uploaden klinische gegevens voor centra die niet via Diamant aanleveren

Ga naar de centrumportal.

Voor hulp bij het gebruik van de centrumportal, zie onze Help-pagina.

Op termijn is het mogelijk om via de portal:

  • patiënten te beheren in Renine
  • in Renine verzamelde gegevens aan te leveren via een webapplicatie (i.p.v. huidige mutatieformulier)