Gegevensaanlevering: wat?

Wat wordt er in Renine vastgelegd?

In Renine worden gegevens verzameld van alle patiënten met chronische nierfunctievervangende therapie. Dit zijn zowel dialysepatiënten als patiënten met een functionerende donornier. Van alle patiënten worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • basisregistratie met patiëntgegevens
  • primaire diagnose en evt. datum overlijden en doodsoorzaak
  • mutaties in therapie en centrum
  • klinische gegevens omtrent dialysebehandeling (per kwartaal)
Gebruikersinformatie Renine

Om te zorgen dat alle centra op uniforme wijze gegevens verstrekken aan Renine is de gebruikersinformatie Renine opgesteld.
Deze gebruikersinformatie vervangt per januari 2017 de Richtlijnen Renine.

Aanleveren gegevens

Centra leveren de gegevens aan de database die wordt beheerd door de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Nefrovisie heeft met IVZ een bewerkersovereenkomst gesloten. IVZ heeft de dataontvangst ingericht in goed beveiligde omgevingen die regelmatig worden getoetst op betrouwbaarheid en het voldoen aan de gewenste veiligheidsniveaus IVZ Renine veilige aanlevering patiëntgegevens.

Voor een overzicht van alle gevraagde gegevens, kunt u dit Excelbestand raadplegen.