Gegevensaanlevering: hoe?

Centra kunnen op 3 manieren de gegevens aanleveren:
 1. Via de diamantcommunicatieserver die voldoet aan de criteria voor informatiebeveiliging betreffende patiëntgegevens
  Voor centra die Diamant gebruiken, is hiervoor binnen Diamant een communicatiemodule beschikbaar. De XML-berichten worden door Diamant automatisch gevuld met de juiste informatie, zowel voor mutaties als voor de klinische gegevens. Hier ziet u wat u hiervoor moet doen. Voor niet-Diamantgebruikers is het mogelijk om berichten te versturen via een losstaande Diamant communicatiemodule. Deze kan worden aangeschaft via Diasoft. De kosten hiervan zijn €75,- per maand (eenmalige installatiekosten € 860,-). Centra die hiervan gebruik willen maken, zullen er zelf voor moeten zorgen dat de indicatorberichten in het juiste XML-formaat worden opgemaakt en dat de juiste informatie uit hun bronsystemen daarin wordt opgenomen.
  Mochten centra hiervan gebruik willen maken en dit nog niet met IVZ geregeld hebben, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met de helpdesk van IVZ (030-635 8235 of servicedesk-nefrodata@sivz.nl). Zie handleiding.
 2. Via een CSV-bestand (alleen klinische gegevens) met behulp van de uploadmodule in de centrumportal
  Centra kunnen zelf de informatie invullen in een CSV-bestand. Dit moet een kommagescheiden bestand zijn met een ; (puntkomma) als scheidingsteken. Download het sjabloonbestand. De kolomkoppen hebben vaste namen. De volgorde van de kolommen is niet van belang. U krijgt meteen na het uploaden bevestiging van ontvangst en melding van eventuele probleemgevallen. Zie handleiding en demo.
 3. Handmatige invoer via de module patiëntbeheer in de centrumportal
  Via de centrumportal kunnen bevoegde gebruikers zelf de Reninegegevens inzien en bewerken. Naast het aanmelden van nieuwe patiënten kunnen wisselingen in therapie en centrum worden doorgegeven. De papieren mutatieformulieren en oude Reninet-accounts worden niet meer gebruikt. Missende gegevens en (het merendeel van) de discrepanties zijn via de webapplicatie respectievelijk aan te vullen en op te lossen. Zie handleiding.