Nieuw: Jaarboek Nierfunctievervanging 2016

Ieder jaar schrijven Nefrovisie en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) afzonderlijk een uitgebreide rapportage over de stand van zaken wat de nierfunctievervangende therapie betreft. Deze rapportages omvatten respectievelijk gegevens over dialysebehandeling in de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine) en die over niertransplantatiebehandeling in de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). In Renine verzamelt Nefrovisie al sinds 1986... Lees verder »

Ontwikkelagenda Renine 2018

Ook in 2018 ontwikkelen we Renine verder samen met onze datawarehouse partner IVZ. Er zijn in totaal drie releases gepland. De eerste release bevat een verbetering van de jaarcontrolefunctionaliteit. Centra krijgen overzichten waarin ze kunnen zien welke gegevens ontbreken of onvolledig zijn. De rapportages op landelijk en centrumniveau worden uitgebreid met een aantal verzamelde... Lees verder »

Zorg op maat voor oudere nierpatiënt dankzij POLDER

In het project POLDER wordt een instrument ontwikkeld om de oudere nierpatiënt volledig in beeld te krijgen. Door een ‘geriatrisch assessment’ uit te voeren, kunnen zorgverleners in kaart brengen hoe het dagelijks leven van de patiënt er uitziet. Wat zijn de kwetsbaarheden van de persoon, hoe functioneert hij zowel fysiek als psychisch? Het doel:... Lees verder »

Nieuwe release centrumportal Nefrodata januari 2018

Eind januari 2018 verschijnt er een nieuwe release van de centrumportal op Nefrodata. Hierin is onder andere naar aanleiding van de gebruikersevaluatie een aantal verbeteringen doorgevoerd. We lichten de belangrijkste wijzigingen kort toe. Jaarcontrole De jaarcontrole wordt uitgebreid met de onderdelen instroom, transplantatie, overlijden en beëindiging therapie. Door deze uitbreiding sluit de jaarcontrole beter aan op... Lees verder »

Succesvolle gebruikersinstructie Renine

In december hebben Lara Heuveling en Sylvia Vogelaar van Nefrovisie vier gebruikersinstructies verzorgd voor de dialysecentra, waarvan één in Isala Dialysecentrum in Zwolle en drie in Utrecht bij Nefrovisie. In twee uur gaven zij uitleg over de module patiëntbeheer, de uploadmodule en aanlevering van Diamantberichten. Ook lichtten zij de rapportages en de vernieuwde jaarcontrole... Lees verder »

Indicatoren

Nefrovisie biedt u hierbij een themanieuwsbrief over indicatoren in de nefrologie aan. Een belangrijk onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Waarom al die aandacht voor indicatoren? Het doel van indicatoren is om op objectieve wijze betrouwbare informatie te verzamelen over de geleverde zorg. Een indicator wordt gedefinieerd als een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft... Lees verder »
ICHOM luistert naar de nierpatiënt

‘Uitkomsten die je niet meet, kun je niet verbeteren’

ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg. Het publiceert meetinstrumenten die patiënten en professionals samen hebben ontwikkeld. Chronische nierschade is één van de dertig aandoeningen waarvoor ICHOM standaardsets ontwikkelt om uitkomsten te meten. Internist-nefroloog Willem Jan Bos is voorzitter van de internationale werkgroep die zich hiermee bezighoudt. Wouter Verberne, internist in... Lees verder »

Enquête over indicatoren nefrologie

Op 21 september is in Doorn het Baxter symposium Dialysis Initiatives gehouden. Marc Hemmelder heeft daar namens Nefrovisie een presentatie over indicatoren voor de nefrologie gehouden. De indicatoren die nu gebruikt worden zijn: Vijf kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade die jaarlijks verplicht door zorginstellingen aangeleverd worden. Nefrovisie maakt jaarlijks een analyse van deze gegevens en publiceert... Lees verder »

Verbeterpunten indicatoren

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks over vijf kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze indicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via www.zorginzicht.nl en www.kiesbeter.nl. De indicatoren zijn bedoeld om de transparantie over de kwaliteit van de zorg... Lees verder »

Renine: beter aanleveren, beter rapporteren

Medio 2016 is de Renine-database vernieuwd in samenwerking met de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). De centra kunnen op meerdere manieren gegevens aanleveren: digitaal aan stichting IVZ, door de gegevens te uploaden of door handmatige invoer in de module Patiëntbeheer van de online centrumportal. Rapportage De gegevens worden voor het centrum inzichtelijk gemaakt in de webbased... Lees verder »