Indicatoren

Nefrovisie biedt u hierbij een themanieuwsbrief over indicatoren in de nefrologie aan. Een belangrijk onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Waarom al die aandacht voor indicatoren? Het doel van indicatoren is om op objectieve wijze betrouwbare informatie te verzamelen over de geleverde zorg. Een indicator wordt gedefinieerd als een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft... Lees verder »
ICHOM luistert naar de nierpatiënt

‘Uitkomsten die je niet meet, kun je niet verbeteren’

ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg. Het publiceert meetinstrumenten die patiënten en professionals samen hebben ontwikkeld. Chronische nierschade is één van de dertig aandoeningen waarvoor ICHOM standaardsets ontwikkelt om uitkomsten te meten. Internist-nefroloog Willem Jan Bos is voorzitter van de internationale werkgroep die zich hiermee bezighoudt. Wouter Verberne, internist in... Lees verder »

Enquête over indicatoren nefrologie

Op 21 september is in Doorn het Baxter symposium Dialysis Initiatives gehouden. Marc Hemmelder heeft daar namens Nefrovisie een presentatie over indicatoren voor de nefrologie gehouden. De indicatoren die nu gebruikt worden zijn: Vijf kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade die jaarlijks verplicht door zorginstellingen aangeleverd worden. Nefrovisie maakt jaarlijks een analyse van deze gegevens en publiceert... Lees verder »

Verbeterpunten indicatoren

Zorginstellingen rapporteren jaarlijks over vijf kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade. Deze indicatoren zijn gezamenlijk vastgesteld door patiëntenvereniging NVN, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder voorzitterschap van Nefrovisie. De indicatorgegevens zijn openbaar en beschikbaar via www.zorginzicht.nl en www.kiesbeter.nl. De indicatoren zijn bedoeld om de transparantie over de kwaliteit van de zorg... Lees verder »

Renine: beter aanleveren, beter rapporteren

Medio 2016 is de Renine-database vernieuwd in samenwerking met de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). De centra kunnen op meerdere manieren gegevens aanleveren: digitaal aan stichting IVZ, door de gegevens te uploaden of door handmatige invoer in de module Patiëntbeheer van de online centrumportal. Rapportage De gegevens worden voor het centrum inzichtelijk gemaakt in de webbased... Lees verder »

Dataverificatie Renine

Om indicatoren betrouwbaar te kunnen registreren, is het noodzakelijk om te controleren of de gegevens juist zijn en of ze compleet zijn aangeleverd. Voor Renine heeft Nefrovisie een werkwijze voor dataverificatie ontwikkeld die vanaf 2018 deel gaat uitmaken van de visitatie. De werkwijze is beoordeeld en goedgekeurd door de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) die... Lees verder »

Nieuws uit de organisatie

In september 2017 heeft het bestuur van Nefrovisie het beleidsplan voor 2018-2020 en de begroting 2018 vastgesteld, na overleg met de Klantadviesraad. Deze zijn op de website beschikbaar.  Dit nadat zowel de patiëntenvereniging NVN, V&VN Dialyse en de NFN om advies is gevraagd. Nieuwe dienstverleningsovereenkomst Omdat de privacywetgeving in 2018 wijzigt vanuit de EU (Algemene Verordening... Lees verder »

Landelijke cijfers Renine 2016 beschikbaar

De landelijke cijfers zijn ververst en opgehoogd met gegevens over 2016. Deze zijn beschikbaar via Nefrodata. Met de rapportagetool is het mogelijk om in de landelijke statistieken zelf selecties naar onder andere therapie, geslacht en primaire diagnose te maken. Ook kan men met de (zelfgemaakte) grafieken eigenhandig een rapport samenstellen. Voor de interpretatie van de gegevens... Lees verder »

Evaluatie centrumportal Nefrodata

Nefrovisie is benieuwd hoe de gebruikers de vernieuwde werkwijze en omgeving van Renine ervaren en welke verbeteringen gewenst zijn. In februari 2017 heeft iedere gebruiker van de centrumportal een online vragenlijst ontvangen. Van de resultaten van deze evaluatie is een rapport gemaakt. De aandachtspunten voor de toekomst die genoemd worden in de evaluatie zijn zeer... Lees verder »